Skip to Content

Monthly Archives: April 2019

הכנס ה-25 של עמותת המשפטנים ישראל – גרמניה וגרמניה – ישראל נירנברג 2019

עמותת המשפטנים ישראל-גרמניה בחרה לקיים השנה את הכנס השנתי שלה בעיר נירנברג שבגרמניה. מטרותיה העיקריות של העמותה הינן לקדם את הדיאלוג בין משפטנים ישראליים וגרמניים, לשם פיתוח הקשרים בין שתי המדינות, ולהעמקת העיסוק בשאלת השיפוט בתקופת המשטר הנציונל-סוציליסטי, הכנס השנתי מתוכנן לחודש מאי 2019 ויתקיים גם באולם 600 של בית המשפט בנירנברג, האולם שבו התקיימו המשפטים של פושעי המלחמה הנאצים. בכנס מתוכננים להשתתף השנה כבוד נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות וכבוד נשיא בית המשפט לחוקה בגרמניה, פרופ’ פוסקוהלה. בכנס ישתתפו שופטים נוספים וכן עורכי דין משפטנים ואורחים, מגרמניה וישראל. בכנס ינתן דגש על משפטי נירנברג ועל סוגיות במשפט בינלאומי פומבי. בכנס ישתתפו עובדי משרד עורכי הדין חזקיה-חכמון ומתמחים בהווה ובעבר, עורכי דין ומשפטנים שעבדו בעבר ועובדים עד היום עם המשרד. אנשי משרד חזקיה-חכמון חברים בעמותה, ועו”ד עמוס חכמון הוא סגן יושב הראש.

קרא עוד