Skip to Content

בוררות מסחרית


משרדנו מייצג בהליכי בוררות מסחרית. בוררות הינה פעמים רבות הבחירה המועדפת על לקוחות המבקשים להגיע לידי סיום מהיר של ההליכים באופן דיסקרטי וזאת מכיוון שהליכי הבוררות הנם חסויים. ממש כמו בתביעות מסחריות, גם בוררות מסחרית מונעת בעיקרה משיקולים עסקיים כך שכאשר מתחילים בהליכי הבוררות, עורכי הדין של משרדנו מגבשים יחד עם הלקוחות את היעדים אליהם מכוונים באמצעות ההליכים. ההליך של גיבוש היעדים הינו מובנה בתהליך הייצוג כמו גם ניטור שוטף של הסיכוי להשגת היעד תוך כדי ההליך. הלקוח מיודע היכן הוא עומד באופן שוטף באשר לסיכויים וסיכונים הכרוכים בניהול הליך הבוררות.

למידע נוסף אנא צרו עמנו קשר.