מיסוי מוסדות ציבור


יעוץ כללי בנושאי מס, השגת אישור תרומות, כתיבת חוות דעת מיסוייות, ייצוג בפני רשויות המס ובתי משפט, השגת פרה רולינג (אישור מראש) מרשויות המס, יעוץ לחברות לתועלת הציבור (חל”צ) ועוד.