Skip to Content

מסחרי וחברות


חזקיה – חכמון, משרד עו”ד מספק יעוץ משפטי לחברות בישראל. הפעילויות נעשות בצורה שיטתית מתוך הסתכלות על העניינים מעיני הלקוח ובמטרה לממש את יעדיו. השרות כולל ייעוץ בענייני הקמת חברה, תכנון מס, הסכמי הקמה, הסכמי שיתוף פעולה ועסקאות בינלאומיות.

טיפול בהסכמי השקעה, הקצאת הון מניות, הסכמי מייסדים, תוכניות אופציות והסכמים נלווים. טיפול בהסכמי בעלי מניות, ענייני עובדים וקבלני משנה. הסכמי שיתוף פעולה, זכיינות, הפצה וסוכנות מסחרית. טיפול בנושא הדיווחים לרשם החברות ועמידה בדרישות הממשל התאגידי בישראל.

ייצוג במכירה או רכישה של חברות. הסדרים מחדש של החברות, פירוקים, טיפול במשברים והקפאת הליכים. כינוסים ומימוש בטוחות. ייצוג בתביעות והליכים הנוגעים לדיני החברות. ייצוג בעניינים של קבלת היתרים, עמידה בדרישות רגולציה והגבלים עסקיים.

המשרד מייצג לקוחות זרים וחברות בינלאומיות בישראל והוא פועל כנציג נאמן לשמירה על האינטרסים שלהם בישראל. לקוחות משרד עורכי הדין כוללים בנקים, מוסדות פיננסים וחברות ביטוח. המשרד אף מייצג חברות מתחומי התקשורת, המדיה, חברות תעשייתיות וסחר בינלאומי. למשרד התמחות מיוחדת בענייני קניין רוחני.

נדרש לכם מידע נוסף? צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשרותכם.