Skip to Content

עסקאות בינלאומיות


הצוות המסחרי שלנו מנוסה בכל סוגי העסקאות הבינלאומיות. כאשר יש צד זר לעסקה, ישנו סט כישורים מיוחד אשר יש בו כדי להבטיח הגעה להתקשרות בעסקה. עורכי הדין שלנו דוברים אנגלית וגרמנית והם ניחנים בגישה בינלאומית כך שהתקשורת נעשית באופן יעיל ככל האפשר תוך כדי לקיחה בחשבון של הבדלי התרבויות והציפיות של הצדדים.

טווח העסקאות מתחיל בעסקאות של הקמת חברה, הסכמי סוכנות והפצה, דרך הסכמי רישוי ומיזמים משותפים ועד לעסקאות של מכירה או רכישה והקמת חברות מקומיות עבור חברות רב לאומיות.

על מנת להשלים את שרותינו המשפטיים בייצוג בעסקאות בינלאומיות, אנו מעמידים לרשות לקוחות המשרד את האפשרות להיוועץ גם עם צוות המיסוי כדי שהיבטים אלה יילקחו בחשבון באופן מיטבי.