Skip to Content

נדל”ן ומקרקעין


רכישת מקרקעין (נדל”ן) בישראל אינה פעולה פשוטה ומחייבת התמקצעות בתחום המשפטי ובתחומים נוספים, ובדיקה מעמיקה של כל ההיבטים בעסקה.

כך למשל, עוד לפני הטיפול בחוזה נדרש לבחון היטב בין היתר:

את טיב הזכויות הנרכשות, האם מדובר בקרקע בבעלות פרטית או בקרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל ( זכויות חכירה) ?

היכן הזכויות רשומות? ( בלשכת רישום המקרקעין? בספרי רשות מקרקעי ישראל? בספרי “חברה משכנת”? ברשם המשכונות? וכיוב’)

האם קיימת התאמה בין המצב בפועל ובין היתר הבניה ומסמכי הבית המשותף?

אם לא קיימת התאמה נדרש לדעת מה ניתן לעשות כדי להתאים ביניהם, מה הסיכונים הכרוכים בעסקה אם קיימת חוסר התאמה.

האם קיימת התאמה בין יעוד הנכס הנמכר לשימוש שנעשה בו בפועל? ומה ניתן לעשות ככל שלא קיימת התאמה ביניהם

האם קיימת התאמה בין זהות המוכרים הרשומים במרשמי הזכויות ובין המוכרים? מה ניתן לעשות כאשר יש חוסר התאמה במסמכי הזיהוי.

היבטי המיסוי בעסקה. כמה מס נדרש לשלם בכל עסקה? ( מס שבח, מס רכישה, מס רכוש, היטל השבחה, היטלים ותשלומים מוניציפליים וכיוב’)

האם יש שיעבודים ועיקולים הרובצים על הנכס, לרבות משכנתאות, ומה נדרש לעשות כדי להסירם

מה טיב הבטוחות הניתנות בכל עסקה? ( ערבויות, כספים בנאמנות וכיוב’)

לאחר בחינת כל הנושאים הנ”ל ועניינים נוספים, נדרש לטפל כמובן בכל ההיבטים המשפטיים הכרוכים בחוזה על מנת לשמור ולהגן על זכויות לקוחות המשרד- המוכרים/הקונים לפי הענין.

משרד חזקיה חכמון מתמחה בכל סוגי עסקאות המקרקעין, פשוטות ומורכבות, כגון חוזים להשכרת דירות מגורים ונכסים מסחריים, רכישה/מכירה של דירות מגורים ונכסים מסחריים, עסקאות קומבינציה, עסקאות התחדשות עירונית ( תמ”א 38 ופינוי בינוי), עסקאות בניה עצמית, רישום בתים משותפים וכיוב’

למשרדנו ניסיון רב שנים של עבודה מול הרשויות המקומיות, ועדות תכנון ובניה, ורשויות המס בכל הקשור בעסקאות מקרקעין.

בין לקוחות המשרד נמנים אנשים פרטיים, חברות רבות, וגופים קטנים וגדולים מהמובילים בארץ בתחומם.

אם אתם מעוניינים למכור/לקנות נכס מקרקעין בישראל נשמח לעזור לכם בכל הדרוש עד להשלמת העסקה. פנו אלינו עוד היום ונשמח לעמוד לשירותכם.

למידע נוסף הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו