יצוג בבית משפט בענייני צוואות


משרדנו מייצג גם בהליכים בפני בית המשפט אשר מטרתם לאכוף את קיומה של צוואה או להביא לכך שבית המשפט יפסוק כי צוואה מסוימת בטלה. צוות עורכי הדין במשרדנו מנוסה בהליכים אלה ומייצג ומייעץ ללקוח כאשר מצד אחד נלקחים בחשבון האינטרסים של הלקוח ויעדיו ומצד שני הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול ההליך.