Skip to Content

תביעות ייצוגיות ונגזרות


צוות משרדנו מייצג הן תובעים והן נתבעים בתביעות ייצוגיות. נושאי התביעות יכולים לנוע מתביעות בנושא הגנת הצרכן ועד לדיני ניירות ערך. עורכי הדין במשרדנו מייצגים אף תובעים ונתבעים בתביעות נגזרות שבהן עולה סוגיה של אי שמירה על האינטרסים של החברה על ידי הדירקטורים או נושאי המשרה בחברה.

למידע נוסף אנא צרו קשר עם משרדנו.