מיסוי מיזוגים ופיצולים


יעוץ וליווי של ההליך, כתיבת חוות דעת מיסוייות, ייצוג בפני רשויות המס ובתי משפט, השגת פרה רולינג (אישור מראש) מרשויות המס, תכנוני מס, יעוץ לבעלי המניות ועוד.