מס הכנסה


יעוץ כללי בנושאי מס, תכנוני מס מורכבים להפחתת נטל המס, רה אירגון מיסויי בחברות, כתיבת חוות דעת מיסוייות, ייצוג בפני רשויות המס ובתי משפט, השגת פרה רולינג (אישור מראש) מרשויות המס, טיפול ברווחי הון לצרכי מס, בדיקת נאותות (דיו דיליג’נס) מיסויי ועוד.