מס ערך מוסף


יעוץ כללי בנושאי מס ערך מוסף, תכנוני מס להפחתת נטל המס, כתיבת חוות דעת מיסוייות, ייצוג בפני רשויות המס ובתי משפט, השגת פרה רולינג (אישור מראש) מרשויות המס ועוד.