דיני הגבלים עסקיים


כאשר צוות משרדנו מייעץ בעניינים שוטפים של חברות כמו גם במקרים של עסקאות בודדות, הדבר נעשה תמיד תוך בדיקת ההיבטים של דיני ההגבלים העסקיים אשר מסדירים ומגבילים חלק מסוים מהפעילות העסקית. משרדנו מבהיר ללקוחותיו את המגבלות החלות מכוח דיני ההגבלים העסקיים ובמידת הצורך את האפשרויות לקבלת היתר או תחולת פטור.

למידע נוסף ניתן ליצור עמנו קשר.