Skip to Content

חוזים והסכמי שיתוף פעולה


אחת מההתמחויות העיקריות של עורכי הדין במשרדנו היא ייצוג לקוחות במשא ומתן לקראת חתימת חוזים מסחריים והסכמי שיתוף פעולה מראשית המשא ומתן ועד לסגירת החוזים.

לצוות המשרד יש את הידע והניסיון הנדרשים לצורך הייצוג בעסקאות וההסכמים השונים ובכלל זה אף את ההבנה העסקית הנדרשת לשם ייעוץ בקשר עם ההיבטים המשפטיים והמסחריים של העסקה.

אנו מאמינים שכדי לספק ללקוחותינו ייעוץ משפטי מעשי העומד במבחן המציאות והזמן, חשוב שלעורכי הדין המסחריים שלנו תהיה גם פרספקטיבה של ניהול הליכים בבית משפט ובוררות שכן זהו המקום שבו ההסכמים עשויים לבוא לידי מבחן. אי לכך, אנו מוודאים שכל עורך דין מסחרי במשרד ינהל במקביל גם תיקים בבית המשפט.