Skip to Content

פרוייקטים – תמ”א 38


תוכנית מתאר ארצית 38 המכונה גם תמ”א 38 נועדה להכין את מבני המגורים בארץ לעמידה בפני רעידות אדמה. במסגרת זו מחזקים בניינים קיימים (תמ”א 38/1) או הורסים בניינים ובונים חדשים במקומם (תמ”א 38/2). במסגרת תמ”א 38 ניתנו זכויות בניה נוספת למגשר עליו בנוי הבניין הישן וזאת כדי לעודד את יישום החיזוק על פי התוכנית. משרדנו מתמחה בכל סוגי עסקאות התמ”א 38 הן בייצוג של קבוצות בעלי דירות והם בייצוג של יזמים. ייצוג בעלי הדירות כולל ליווי בהליך בחירת היזם והמשא ומתן המשפטי והמסחרי ובכלל זה עמידה על הזכויות והאינטרסים של הבעלים (בטוחות, ערבויות, בנק מממן, מפקח מטעם הבעלים, דמי שכירות בתקופת הבניה, ביטוחים ועוד).

למידע נוסף הנכם מוזמנים לפנות אלינו