Skip to Content

ראוי לציון

ייצוג מפיק גרמני נודע בעל הון ומקרקעין בישראל בהליכים משפטיים בענייני המקרקעין בישראל.
ייצוג ניצולת שואה ויורשים של ניצולי שואה להשבת תמורת נכסים במזרח ברלין שהגיעו לידי ועידת התביעות. חלק זכו לכספם וחלקם סורבו גם לאחר ניהול הליכים שהגיעו עד לבית המשפט העליון.
ייצוג בהליכים נגד אזרחי צרפת למימוש נכסים שרכשו בישראל בכספים בהם זכו לכאורה בפרשת הסה או דה המכונה גם פרשת הקרוסלה;
ייצוג בתביעות משפטיות בענייני הטרדה מינית ולשון הרע של עובדים כנגד מנהלים והיפך במקומות עבודה ובהם רשות השידור בתי חולים אוניברסיטאות ומוסדות חינוך;
ייצוג מדינה זרה בהליכי חיקור דין אזרחי בישראל;
ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים עירוניים – חברת “אחוזות החוף” המפעילה את החניונים בתל אביב ועמותה ללא מטרת רווח “תל-אביב עיר עולם”;
ייצוג אוניברסיטת דרום אפריקה נגד תביעה שהוגשה על-ידי סטודנטים ישראליים הטוענים כנגד שלילת זכותם לקבלת תואר האקדמי;
ייעוץ משפטי לרון חולדאי ולרשימת “תל אביב 1” בבחירות המוניציפליות 2008 לעיריית תל אביב, בראשותו של חולדאי, המכהן כראש העיר משנת 1998. עו”ד חזקיה ייצג בהצלחה את המועמד ורשימתו במספר עתירות בענייני בחירות;
ייצוג חברת אלקטרוניקה עולמית בתביעה בעניין חבות משלוח לישראל.
ייצוג יבואן של מוצרי יוקרה למטבח בתביעות בנושא ייבוא מקביל, וכן בהגנה על מפני תביעה ייצוגית בעניין מכירות פומביות באינטרנט;
הובלה של תביעה ייצוגית נגד סלקום ישראל, בגין העלאה של תעריפי זמן אוויר בחבילות התקשרות שהוצעו ללקוחות;
ייצוג חברת הפקות טלוויזיה מפני תביעה שהוגשה על ידי יוצר הטוען להפרה של זכויות היוצרים שלו;
ייצוג אמן ישראלי מוביל בעולם, בהליכי בוררות נגד מנהלו לשעבר;
ייצוג תעשיין פלדה מוביל לשעבר, בפני בית המשפט המחוזי והעליון בעניינים הקשורים בייצוגו בפשיטת רגל ועבירות צווארון לבן;
ייצוג אתר האינטרנט הישראלי המוביל בתחום שיתוף הקבצים באינטרנט, בתביעה שהוגשה כנגדו על ידי חברות המוסיקה והסרטים;
הגנה על יצרן מוצרי קוסמטיקה בינלאומי ידוע בתביעה שהוגשה כנגדו על ידי מפיץ מוצריו בישראל לשעבר;
מינוי על ידי קבוצת בנקאות בינלאומית להוביל את הגנתה מפני תביעה נגזרת כנגד נושאי משרה בכירים;
הגנה בהצלחה על חברת טלקום גרמנית אשר נתבעה בתביעה נגזרת על ידי בעלי מניות השותפים עימה בחברה ישראלית;
ייצוג זמרת מפורסמת בתביעה נגד משרד פרסום בקשר עם הפרת זכויותיה בפרסומת מסחרית;
ייצוג יצרן מערכות תקשורת מחו”ל בסכסוך בענייני ספק מפיץ עם מפיציו הישראליים;
ייצוג חברת טלקום גרמנית מובילה בהליכים משפטיים אשר כללו מספר תביעות מול שותפיה הישראליים ;
יישוב סכסוך בענייני ספק-מפיץ של תאגיד גרמני מוכר;
זכיה בערעור נגד בנק ישראלי על חיובו בגילוי מידע אודות חשבון לקוח;
שינוי תנאי מכון הייצוא הישראלי בעניין הכללת קבלני משנה בנושא תוכניות עסקיות;
ייצוג מכון כושר תל-אביבי ידוע בהליכי הקפאת הליכים ויצירת תקדים לפיו מוניטין עשוי להיחשב כנכס הראוי להגנה;
זכיה בפסק דין חדשני בעניין הסתמכות ותום לב בדיני ירושה;
כתוצאה מערעור שהוגש לבית המשפט העליון נוצר תקדים בעניין הזכות לשיפוי הוצאות משפטיות מהמדינה;
הגנה בהצלחה על מועדון מוביל בתביעות בעניין אפליה;
מינוי כנאמן בתיקי פשיטת רגל ומנהל מיוחד בתיקי פירוק;
מינוי כמפרק רשת מסעדות ידועה;

פרסום מאמרים בעיתונות מקצועית ובאינטרנט;