Skip to Content

ראוי לציון:

ייצוג של קרן זרה בהליכי גילוי מרצון אל מול רשות המסים בהיקף הון של כ-35,000,000 פר”ש

ייצוג של אישיות בכירה בהליכי גילוי מרצון אל מול רשות המסים בהיקף של מיליוני דולרים

גיבוש תכנון מס וניהול משא ומתן להסדרת מיסוי מכירת אחזקות בעל שליטה זר בבנק ישראלי

יעוץ לתאגיד רב לאומי בקשר עם הבטי המס של פעילותו בישראל 

 

מעבר להיותו של עו”ד ורו”ח יצק פוגל שותף במשרדנו, יצחק אף פרסם מעל 100 מאמרים מקצועיים בספרות המקצועית, בעיתונות ובפורומים מקצועיים באינטרנט. יצחק חבר בכתב העת בתחום המס של לשכת עורכי הדין “ידע למידע” ומנהל פורום מסים באתר אינטרנט מוכר.