Skip to Content

ראוי לציון

 • ייצוג בהליך גילוי מרצון מול מס הכנסה אשר הסדיר כספים בהיקף של למעלה ממאה מיליון ש”ח אשר הוחזקו בחו”ל;
 • ייצוג חברה גרמנית מובילה בתחום כיבוי האש, בעלת מחזור שנתי של כ-1 מיליארד דולר, ברכישת חברה ציבורית ישראלית הפעילה בתחום;
 • ניהול ענייני ניירות הערך הישראליים הנובעים מפיצול קבוצת חברות בינלאומית העוסקת בייצור ומתן שירותים בתחומים שונים;
 • ייעוץ לקבוצת חברות מבריטניה ואיסלנד, בעסקת העברת מניות בחברות ישראליות הנסחרות בבורסה בלונדון;
 • ייצוג חברת השקעות גרמנית, בעיסקת מכירת אחזקותיה בחברה הרשומה למסחר בבורסות תל-אביב ופרנקפורט;
 • ייצוג משקיעים פרטיים במגוון עסקאות השקעה בחברות ישראליות העוסקות בתחומי האינטרנט והתקשורת, המסתכמות בעשרות מיליוני דולרים;
 • ליווי וטיפול באספקטים הקשורים לישראל בעסקת מתן אשראי בסכום של למעלה מ-300 מיליון דולר, שניתנה על ידי קונסורציום של בנקים זרים;
 • ייצוג משקיעים בהסכמי מימון ורכישה של חברה ישראלית מובילה בשוק הסלולר, בתחום קריאה מרחוק של מונים;
 • ייצוג קבוצת משקיעים מארה”ב ברכישת חברה בעלת טכנולוגיה מתקדמת בתחום המזון והחקלאות;
 • ייצוג קבוצת בנקאות בינלאומית בעסקת מכירת שליטה בבנק ישראלי;
 • הובלת עסקת רכישת חברה מקומית בהיקף של מליוני דולרים על ידי קבוצת חברות מחו”ל המתמחה בייצור ציוד לענף התקשורת;
 • טיפול ביסוד והקמת בית השקעות פיננסי בישראל;
 • מינוי כדירקטור בבנק קונטיננטל לישראל בע”מ על ידי קבוצת בנקאות בינלאומית;
 • מתן ליווי שוטף של משקיעי הון סיכון בעסקאות השקעה ומימון;
 • ליווי משפטי וייצוג חברה גרמנית ציבורית, הפועלת בישראל, בתחום סיבים אופטיים ורשתות בטכנולוגיה מתקדמת, בייסוד והקמת הפעילות בישראל;
 • עריכת הסכמי ייסוד ושיתוף פעולה של מיזם בתחום התקשורת המבוסס על תשלום מראש בגין שרותי חברות הסלולר בישראל;
 • טיפול בליווי וארגון מחדש של רשת אופנה מהגדולות בישראל;
 • טיפול וליווי פרוייקט מימון השקעות נדל”ן באירופה;
 • ניהול וטיפול בעזבון גדול הכולל נכסים בגרמניה שוויץ וארה”ב;
 • עריכת עסקה בינלאומית הכוללת הסכמי רישוי, ייצור ומכירת טכנולוגיה בתחום התקשורת והטלקום;
 • הובלת עסקת רישוי של טכנולוגיה וידע אשר היו אבן הפינה להקמת מפעל מוליכים למחצה בצפון הארץ בעלות כוללת של 1,5 מיליארד דולר ארה”ב;
 • טיפול וליווי משפטי, עריכת ההסכמים לארגון והקמת רשת מועדונים מובילה בישראל;
 • מינוי כנאמן בתיקי פשיטת רגל ומנהל מיוחד בתיקי פירוק;
 • ניהול עסקת רכישה ומיזוג בהבטים של הגבלים עסקיים;
 • טיפול בהשקעות של תאגיד שוויצרי בישראל ועריכת הסכמי התקשרות ושיתוף פעולה עבורו;
 • ייעוץ בעניני שעבודים ואגרות חוב של בנק וסיוע במימוש הבטוחות;