Skip to Content

דירות מגורים


עורכי הדין במשרדנו מייצגים ומייעצים ללקוחותינו בכל סוגי העסקאות הקשורות לדירות מגורים. אנו מנהלים עבור הלקוחות משא ומתן ומנסחים בעבורם הסכמי שכירות ומייצגים אותם בעסקאות קניה או מכירה של דירתם. השרות שלנו כולל גם עמידה על האינטרסים של הלקוחות וייצוגם במקרה של מחלוקת.

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר