Skip to Content

התמחות


משרדנו מאמן דרך קבע מתמחים ישראלים ומתמחים מחו”ל. 

ההתמחות של מתמחים ישראליים נעשית באישור ופיקוח לשכת עוה”ד והמתאימים מבין הבוגרים מוזמנים להצטרף לצוות המשרד. במהלך ההתמחות מושם דגש על עבודה פרקטית והשתלבות בצוות העובד של משרד עורכי הדין. המתמחים נחשפים לתחומי המשפט השונים שכן הם עובדים מול מספר עורכי דין במשרד בהתאם לצרכים ולתיקים המתנהלים באותה עת.

קורות חיים יש לשלוח לכתוב מיל main@hh-law.co.il

למידע נוסף בקשר עם מתמחים מחו”ל הקלק כאן