Skip to Content

מתמחים זרים


החל מהקמתו מארח משרד חזקיה – חכמון מתמחים זרים, בעיקר מגרמניה ומארה”ב. מטרת המשרד היא לעשות למתמחים הזרים את תקופת התמחותם מהנה, פוריה ועשירה בחוויות. בנוסף להשתתפות בעבודה ובפעילויות השונות במשרד, המתמחים הזרים מקבלים הזדמנות לראות את הארץ ולהכיר את נופיה ואנשיה.

בקישורים הבאים מספרים המתמחים הזרים על תקופת התמחותם בישראל ורשמיהם ממנה.